Plan lekcji Gimnazjum nr 6 Plan lekcji Szkoła Podstawowa nr 13 Zastępstwa Gimnazjum nr 6 Zastępstwa Szkoła Podstawowa nr 13 Dziennik elektroniczny
Strona główna
Kontakt
Nasze dzieciaki235

 

„Poszukiwanie zaginionych tradycji”

 

Zajęcia artystyczne „Poszukiwanie zaginionych tradycji” dotyczą koncepcji twórczego myślenia i praktycznego działania ucznia. Są one nowoczesną formą nauczania zajęć na etapie gimnazjalnym – prowokują uczniów do poznawania, odkrywania i tworzenia. Zajęcia te inspirują do poszukiwań w obrębie tradycji i sztuki współczesnej oraz podkreślają jej rolę w życiu publicznym. Wartość tych zajęć polega na wzmacnianiu rozwoju emocjonalno-intelektualnego młodzieży poprzez wchodzenie w bezpośrednią relację ze sztuką i tradycjami jako jej współtwórców, uczestników i widzów zarazem.

 

 

 

„Z muzyką zawsze i wszędzie”

 

Zajęcia artystyczne oparte są na programie dostosowanym do zainteresowań i potrzeb uczniów klas gimnazjalnych. Mają one wprowadzić młodzież w świat muzyki, przedstawić jej walory estetyczne, wykształcić potrzebę obcowania z każdym jej rodzajem oraz rozwijać własną inwencję twórczą. Młodzież w czasie tych zajęć bawi się ze śpiewem, z grą i tańcem. Uczy się tolerancji, dyskusji, akceptacji, współpracy i współodpowiedzialności

 

 

Edukacja artystyczna
 

Zajęcia artystyczne mają charakter interdyscyplinarny. Ich przebieg wiąże się z czerpaniem wiedzy i nauczaniem umiejętności z takich dziedzin sztuki, jak: film, sztuka użytkowa - plakat reklamowy, projektowanie przedmiotów, malarstwo, kultura żywegosłowa, teatr, muzyka, taniec towarzyski oraz z umiejętnością tworzenia prezentacji multimedialnej na wskazany/wybrany temat.

 

                                                              

 

Sztuka codzienności. Projektowanie współczesnej rzeczywistości wizualnej.

 

Uczniowie zdobywają wiedzę na temat klasycznych form graficznych jak i współczesnych form wizualnych w otaczającej go rzeczywistości oraz współczesnych kierunków sztuki, by później w sposób efektywny tworzyć własny, kreatywny i estetyczny świat wokół siebie i aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym otoczenia. Zajęcia obejmują działania głównie z dziedziny grafiki użytkowej i warsztatowej. Na zajęciach uczniowie poprzez użycie różnych współczesnych technik plastycznych, uczą się jak stworzyć własne kreatywne otoczenie opierające się na drobnych przedmiotach codziennego użytku, które mogą tworzyć, ozdabiać w oryginalny sposób. Uczniowie zdobywają również wiedzę o tym w jaki sposób tworzona jest cała wizualna przestrzeń ich życia codziennego (bilbordy, reklamy, wzornictwo przemysłowe, współczesny design, murale, liternictwo, książka artystyczna itp.) i w jaki sposób ją wartościować i klasyfikować.
 

Sztuka w przestrzeni


Program nauczania Sztuka w przestrzeni to program, który ma przybliżyć informacje dotyczące zasobów kultury. Uczeń uczy się odczytywać i poszukiwać informacje. Tworzy własne projekty w sferze stylizacji stroju, aranżacji wnętrza. Swój świat wyobraźni może przedstawić tworząc scenografię do wybranego przez siebie utworu. Poznaje style architektoniczne, projektuje i wykonuje makietę własnej budowli architektonicznej. Zapoznaje się z różnymi technikami papieroplastyki i stosuje je przy wykonywanych zadaniach, przedmiotach. Prace wykonane przez uczniów są prezentowane na wystawie, którą sami przygotowują.

 

 


 

Multimedia


Świat, w którym żyjemy, zmienia się ogromnie pod wpływem rozwoju technologii. Niemal każda dziedzina życia ulega bardzo szybkim i znaczącym zmianom. Szczególne znaczenie we współczesnym świecie odgrywa informacja, jej pozyskanie, a także prezentowanie. Zajęcia artystyczne – Multimedia, będą wskazywały jak zarządzać informacją oraz jak korzystać z nowoczesnych technologii i efektywnie przekazywać informację. Uczniowie na zajęciach będą uczyli się jak wykorzystać nowoczesne technologie do tworzenia prezentacji multimedialnych. Poznają także zasady nagrywania filmów oraz obróbkę cyfrową wideo.

 

 

 

 

 

Copyright © by Zespół Szkół nr 6 / All rights Reserved