Plan lekcji Gimnazjum nr 6 Plan lekcji Szkoła Podstawowa nr 13 Zastępstwa Gimnazjum nr 6 Zastępstwa Szkoła Podstawowa nr 13 Dziennik elektroniczny
Strona główna
Kontakt
Szkoła Podstawowa Nr 13 Im  Polskich OlimpijczykówSzkoła Podstawowa Nr 13 Im  Polskich OlimpijczykówSzkoła Podstawowa Nr 13 Im  Polskich OlimpijczykówSzkoła Podstawowa Nr 13 Im  Polskich Olimpijczyków

 

„Poszukiwanie zaginionych tradycji”

 

Zajęcia artystyczne „Poszukiwanie zaginionych tradycji” dotyczą koncepcji twórczego myślenia i praktycznego działania ucznia. Są one nowoczesną formą nauczania zajęć na etapie gimnazjalnym – prowokują uczniów do poznawania, odkrywania i tworzenia. Zajęcia te inspirują do poszukiwań w obrębie tradycji i sztuki współczesnej oraz podkreślają jej rolę w życiu publicznym. Wartość tych zajęć polega na wzmacnianiu rozwoju emocjonalno-intelektualnego młodzieży poprzez wchodzenie w bezpośrednią relację ze sztuką i tradycjami jako jej współtwórców, uczestników i widzów zarazem.

 

 

 

„Z muzyką zawsze i wszędzie”

 

Zajęcia artystyczne oparte są na programie dostosowanym do zainteresowań i potrzeb uczniów klas gimnazjalnych. Mają one wprowadzić młodzież w świat muzyki, przedstawić jej walory estetyczne, wykształcić potrzebę obcowania z każdym jej rodzajem oraz rozwijać własną inwencję twórczą. Młodzież w czasie tych zajęć bawi się ze śpiewem, z grą i tańcem. Uczy się tolerancji, dyskusji, akceptacji, współpracy i współodpowiedzialności

 

 

Edukacja artystyczna
 

Zajęcia artystyczne mają charakter interdyscyplinarny. Ich przebieg wiąże się z czerpaniem wiedzy i nauczaniem umiejętności z takich dziedzin sztuki, jak: film, sztuka użytkowa - plakat reklamowy, projektowanie przedmiotów, malarstwo, kultura żywegosłowa, teatr, muzyka, taniec towarzyski oraz z umiejętnością tworzenia prezentacji multimedialnej na wskazany/wybrany temat.

 

                                                              

 

Sztuka codzienności. Projektowanie współczesnej rzeczywistości wizualnej.

 

Uczniowie zdobywają wiedzę na temat klasycznych form graficznych jak i współczesnych form wizualnych w otaczającej go rzeczywistości oraz współczesnych kierunków sztuki, by później w sposób efektywny tworzyć własny, kreatywny i estetyczny świat wokół siebie i aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym otoczenia. Zajęcia obejmują działania głównie z dziedziny grafiki użytkowej i warsztatowej. Na zajęciach uczniowie poprzez użycie różnych współczesnych technik plastycznych, uczą się jak stworzyć własne kreatywne otoczenie opierające się na drobnych przedmiotach codziennego użytku, które mogą tworzyć, ozdabiać w oryginalny sposób. Uczniowie zdobywają również wiedzę o tym w jaki sposób tworzona jest cała wizualna przestrzeń ich życia codziennego (bilbordy, reklamy, wzornictwo przemysłowe, współczesny design, murale, liternictwo, książka artystyczna itp.) i w jaki sposób ją wartościować i klasyfikować.
 

Sztuka w przestrzeni


Program nauczania Sztuka w przestrzeni to program, który ma przybliżyć informacje dotyczące zasobów kultury. Uczeń uczy się odczytywać i poszukiwać informacje. Tworzy własne projekty w sferze stylizacji stroju, aranżacji wnętrza. Swój świat wyobraźni może przedstawić tworząc scenografię do wybranego przez siebie utworu. Poznaje style architektoniczne, projektuje i wykonuje makietę własnej budowli architektonicznej. Zapoznaje się z różnymi technikami papieroplastyki i stosuje je przy wykonywanych zadaniach, przedmiotach. Prace wykonane przez uczniów są prezentowane na wystawie, którą sami przygotowują.

 

 


 

Multimedia


Świat, w którym żyjemy, zmienia się ogromnie pod wpływem rozwoju technologii. Niemal każda dziedzina życia ulega bardzo szybkim i znaczącym zmianom. Szczególne znaczenie we współczesnym świecie odgrywa informacja, jej pozyskanie, a także prezentowanie. Zajęcia artystyczne – Multimedia, będą wskazywały jak zarządzać informacją oraz jak korzystać z nowoczesnych technologii i efektywnie przekazywać informację. Uczniowie na zajęciach będą uczyli się jak wykorzystać nowoczesne technologie do tworzenia prezentacji multimedialnych. Poznają także zasady nagrywania filmów oraz obróbkę cyfrową wideo.

 

 

 

 

 

Copyright © by Zespół Szkół nr 6 / All rights Reserved