Plan lekcji Gimnazjum nr 6 Plan lekcji Szkoła Podstawowa nr 13 Zastępstwa Gimnazjum nr 6 Zastępstwa Szkoła Podstawowa nr 13 Dziennik elektroniczny
Strona główna
Kontakt
Nasze dzieciaki235
NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13

Szkoła Podstawowa nr 13 w Żorach przy współpracy Młodzieżowego  Klubu Sportowego oraz Miejskiego Towarzystwa Sportowego w Żorach przystępuje do rekrutacji celem utworzenia klas czwartych mistrzostwa sportowego o profilu piłki ręcznej dziewcząt oraz profilu piłki nożnej.

 

 

W Szkole Podstawowej Nr 13 w Żorach obecnie istnieje jedna klasa sportowa na poziomie klasy drugiej oraz siedem klas mistrzostwa sportowego na poziomie klasy: czwartej, piątej i szóstej. Do klas tych uczęszcza 127 uczniów.

Kilka istotnych informacji na temat funkcjonowania i organizacji klas SMS

 

Cel tworzenia klas sportowych

Głównym celem jest oczywiście poprawa i rozwój sprawności ogólnej dziecka oraz nauka podstaw piłki nożnej czy piłki ręcznej. Uczniowie objęci są wstępnym szkoleniem, na które składa się nauczanie elementów piłki nożnej, ręcznej oraz rozwijanie podstawowych zdolności motorycznych (ćwiczenia ogólnorozwojowe). Uczniowie uczestniczą także
w rozgrywkach ligowych.

Organizacja klas SMS

Nauka w klasie mistrzostwa sportowego obejmuje program nauczania z poszczególnych przedmiotów  taki sam jak w pozostałych klasach oraz  16 godziny wychowania fizycznego. W obrębie 4 godzin wychowania fizycznego realizowana jest podstawa programowa
a pozostałe 12 godzin jest ukierunkowanych na rozwój ogólnej sprawności sportowej oraz nauczanie piłki nożnej czy ręcznej. Uczniowie biorą udział w treningach, zajęciach na pływalni wyjazdach na mecze, turnieje, obozy sportowe oraz na mecze w roli kibica.
W obecnie formowanych grupach ma się znaleźć około 16 uczniów. Pozytywną stroną tak małej liczby uczniów może być zwiększona indywidualizacja kształcenia na lekcjach i ułatwiona współpraca na linii uczeń-nauczyciel.

 

Baza sportowa i sukcesy uczniów

Posiadamy profesjonalna i wielospecjalistyczna bazę sportową w skład której wchodzą: nowoczesny, pełnowymiarowy stadion piłkarski, hala sportowa ze sztuczną nawierzchnią,
2 sale gimnastyczne, sala do zajęć korekcyjnych i tanecznych, siłownia oraz sala do tenisa stołowego. W czasie przerw uczniowie mogą korzystać z następujących atrakcji: gry zręcznościowe typu piłkarzyki oraz różnorodnych gier planszowych.

Bogata baza sportowa oraz profesjonalna i doświadczona kadra przyczynia się coroczne do osiągania licznych sukcesów sportowych przez naszych uczniów. Oto niektóre z nich:

 

·         Turniej o puchar Tymbarku ,,Z podwórka na stadion” – finał ogólnopolski - Warszawa

·         Szczypiorniak na Orlikach – finał ogólnopolski

·         Turniej Coca Cola-Cup – finał wojewódzki

·         Półfinał wojewódzki w Piłce Nożnej ora Piłce Ręcznej Szkół Podstawowych – I miejsce,

·         Mistrzostwo Śląska Młodzików

 

Nasi uczniowie odnoszą także liczne sukcesy na szczeblu wojewódzkim w innych dyscyplinach sportowych. Młodzież naszej szkoły powoływana jest do Kadry Śląska oraz Reprezentacji Polski.

 

Najważniejsze tradycje naszej szkoły:

 

·    Dzień Patrona uświetniony spotkaniem ze znanym sportowcem

·    Miniolipiada

·    Dzień Projektów Edukacyjnych

·    Turniej Piłki Nożnej im. Darka Budnioka pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Żory

·    Turniej Piłki Ręcznej pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Żory

·    Wycieczki dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce

·     Dyktando z języka angielskiego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Żory

 

Zachęcamy, aby stworzyli Państwo swoim dzieciom możliwość przeżycia przygody oraz spełnienia marzeń o karierze sportowej.

Uprawianie sportu uczy  odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za innych członków drużyny. Zapewniamy Państwa, że chwile spędzone na boisku podczas treningów i zawodów przyniosą wiele radości i satysfakcji Wam oraz waszym dzieciom.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania chętnie udzielimy odpowiedzi bezpośrednio Zespole Szkół nr 6 lub telefonicznie.

Osobą odpowiedzialną za tegoroczny nabór do kasy piłki nożnej  jest:

pan Wojciech Gancarczyk (tel: 796 256 168) oraz pan Paweł Rybica  (tel: 514 473 403).

Informacje na temat działalności klubu MKS  Żory znajdą Państwo na stronie

www.mkszory.futbolowo.pl

 

Osobą odpowiedzialną za nabór do klasy piłki ręcznej jest pan Bartłomiej Duda (tel: 784 627 235).

Informacje na temat działalności klubu MTS  Żory znajdą Państwo na stronie

www.mtszory.pl

 

Informujemy również o naborze dodatkowym do istniejących już klas piłki nożnej i ręcznej (klasy V, VI, VII).     wniosek o przyjęcie do klasy sportowej

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 13 w Żorach zawiadamia, że rozpoczęły się zapisy

do klasy I dzieci siedmioletnich urodzonych w 2010 r. i dzieci sześcioletnich urodzonych w 2011r.

 

Zasady przyjmowania do klasy pierwszej:

 • Dzieci urodzone w 2010 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców (zgłoszenie do pobrania) lub w sekretariacie szkoły.
 • Dzieci urodzone w 2011r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców wraz z zaświadczeniem o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego lub na podstawie Opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W roku szkolnym 2017/2018 planujemy otwarcie klasy I sportowej realizującej 10 godzin wychowania fizycznego. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie zgłoszenia jw. wraz z wstępną deklaracją przyjęcia do klasy sportowej (wniosek do pobrania ) lub w sekretariacie. O przyjęciu do klasy sportowej będą decydowaływyniki testów sprawnościowych przeprowadzonych w późniejszym terminie.

Zapisy  w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 do 15:30

 

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać pod numerem (32) 435-74-92

wniosek do klasy I spoza obwodu              wniosek do klasy I  sportowej

28 lutego 2017
Powiatowy Konkurs Historyczny "Tadeusz Kościuszko - bohater narodów polskiego i amerykańskiego.

29 marca 2017
Konkurs informatyczny „Razem zmieniamy Internet na lepsze”

29 marca 2017
LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE GODKI”

29 marca 2017
„Let’s read in English”

27 marca 2017
Miniolimpiada pod hasłem „I Ty możesz zostać olimpijczykiem”.

17 lutego 2017
Nasi uczniowie odwiedzają Muzeum Miejskie w Żorach

23 marca 2017
Szkolny Dzień Przedsiębiorczości

23 marca 2017


        Na początku lat osiemdziesiątych budownictwo w Żorach rozwija się dynamicznie. Rosną nowe osiedla. Powstają bloki mieszkaniowe, znacznie później szkoły, przedszkola, przychodnie lekarskie i inne budynki użyteczności publicznej. Szczególnie dotkliwie odczuwają te braki najmłodsi mieszkańcy osiedli. W latach 1980-83 młodzież szkolna osiedla Władysława Pawlikowskiego uczęszczała do szkół na są sąsiednich osiedlach.

 

        Otwarcie wyczekiwanej szkoły na osiedlu Wł. Pawlikowskiego nastąpiło 1 września 1983 roku, uroczystość połączona była z wojewódzką inauguracją nowego roku szkolnego 83/84, nową szkołę otwarły ówczesne władze wojewódzkie i miejskie przy licznym udziale delegacji z żorskich szkół i mieszkańców osiedla. Tym samym została zapoczątkowana praca dydaktyczno- wychowawcza Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach. W roku szkolnym 1983/84 w murach szkoły podejmowało naukę 1650 uczniów w 60 oddziałach klasowych. Najliczniejsza grupę stanowili najmłodsi uczniowie. Obwód szkolny obejmował osiedle Wł. Pawlikowskiego oraz część osiedli Wł. Sikorskiego i Powstańców Śląskich. Organizacja pracy szkoły ściśle wiązała się z rozwojem i działalnością osiedla. Szkoła jako jedyna placówka oświatowa stanowiła dla osiedla zaplecze kulturalno-oświatowe.

 

         Dużą wagę przywiązywano do rozwoju działalności pozalekcyjnej jako właściwie zorganizowanego czasu wolnego dla rzeszy uczniów. Podstawową przeszkodą dla spełnienia tych funkcji była zbyt duża ilość uczniów oraz 3 zmiany nauczania. Dużym utrudnieniem w normalnej pracy szkoły był obowiązek 6 dniowego tygodnia nauki. Dopiero od roku szkolnego 1990/91 w szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy, to pozwoliło młodzieży i ich rodzicom na dłuższy sobotnio - niedzielny wypoczynek. Jednak problem przepełnienia szkoły jest nadal aktualny. W roku szkolnym 1988/89 funkcjonuje 76 oddziałów klasowych. Pomimo trudności lokalowych szkoła prowadzi wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych, w których bierze udział z roku na rok coraz większa liczba uczniów. Swoją działalność na kartach kroniki zaznaczyły koła: modelarskie, turystyczne, fotograficzne, sportowe, zespół wokalno-taneczny "Wesołe Nutki", zespół instrumentalny oraz koła przedmiotowe.

 

        Wzrastająca ilość młodzieży spowodowała, że potrzebna była wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W pierwszych latach pracy szkoły szczególnie potrzebni byli nauczyciele nauczania początkowego, a w miarę wzrostu liczby klas starszych wzrosło zapotrzebowanie na nauczycieli specjalistów różnych przedmiotów. Grono pedagogiczne stanowili w większości ludzie młodzi, wielu z nich uzupełniało swoje kwalifikacje pedagogiczne na różnych uczelniach. W roku szkolnym 92/93 pracuje w szkole 94 nauczycieli. W roku 1993 szkoły podstawowe przejmuje Gmina Żory, tym samym Szkoła Podstawowa nr 13 staje się szkołą samorządową. Troska Gminy i współpraca ze szkołami ma miejsce od samego początku powstania władz samorządowych w mieście. Rozumiejąc trudną sytuację lokalową szkoły władze miasta przekazują szkole w 1992 roku budynek byłego przedszkola na osiedlu, celem adaptacji dla potrzeb nauki szkolnej. Po niezbędnych pracach remontowych i wyposażeniu w sprzęt klasowy 2 września 1992 roku budynek oddano do użytku klasom nauczania początkowego jako II budynek SP-13. Tym samym stworzono prawidłowe warunki nauki dla młodzieży naszego osiedla. Rozwiązano od lat trapiący problem przepełnienia budynku, chociaż nauka w obu obiektach nadal odbywała się na 2 zmiany.

 

    

Na początku lat osiemdziesiątych budownictwo w Żorach rozwija się dynamicznie. Rosną nowe osiedla. Powstają bloki mieszkaniowe, znacznie później szkoły, przedszkola, przychodnie lekarskie i inne budynki użyteczności publicznej. Szczególnie dotkliwie odczuwają te braki najmłodsi mieszkańcy osiedli. W latach 1980-83 młodzież szkolna osiedla Władysława Pawlikowskiego uczęszczała do szkół na są sąsiednich osiedlach.

 

        Otwarcie wyczekiwanej szkoły na osiedlu Wł. Pawlikowskiego nastąpiło 1 września 1983 roku, uroczystość połączona była z wojewódzką inauguracją nowego roku szkolnego 83/84, nową szkołę otwarły ówczesne władze wojewódzkie i miejskie przy licznym udziale delegacji z żorskich szkół i mieszkańców osiedla. Tym samym została zapoczątkowana praca dydaktyczno- wychowawcza Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach. W roku szkolnym 1983/84 w murach szkoły podejmowało naukę 1650 uczniów w 60 oddziałach klasowych. Najliczniejsza grupę stanowili najmłodsi uczniowie. Obwód szkolny obejmował osiedle Wł. Pawlikowskiego oraz część osiedli Wł. Sikorskiego i Powstańców Śląskich. Organizacja pracy szkoły ściśle wiązała się z rozwojem i działalnością osiedla. Szkoła jako jedyna placówka oświatowa stanowiła dla osiedla zaplecze kulturalno-oświatowe.

 

         Dużą wagę przywiązywano do rozwoju działalności pozalekcyjnej jako właściwie zorganizowanego czasu wolnego dla rzeszy uczniów. Podstawową przeszkodą dla spełnienia tych funkcji była zbyt duża ilość uczniów oraz 3 zmiany nauczania. Dużym utrudnieniem w normalnej pracy szkoły był obowiązek 6 dniowego tygodnia nauki. Dopiero od roku szkolnego 1990/91 w szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy, to pozwoliło młodzieży i ich rodzicom na dłuższy sobotnio - niedzielny wypoczynek. Jednak problem przepełnienia szkoły jest nadal aktualny. W roku szkolnym 1988/89 funkcjonuje 76 oddziałów klasowych. Pomimo trudności lokalowych szkoła prowadzi wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych, w których bierze udział z roku na rok coraz większa liczba uczniów. Swoją działalność na kartach kroniki zaznaczyły koła: modelarskie, turystyczne, fotograficzne, sportowe, zespół wokalno-taneczny "Wesołe Nutki", zespół instrumentalny oraz koła przedmiotowe.

 

        Wzrastająca ilość młodzieży spowodowała, że potrzebna była wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W pierwszych latach pracy szkoły szczególnie potrzebni byli nauczyciele nauczania początkowego, a w miarę wzrostu liczby klas starszych wzrosło zapotrzebowanie na nauczycieli specjalistów różnych przedmiotów. Grono pedagogiczne stanowili w większości ludzie młodzi, wielu z nich uzupełniało swoje kwalifikacje pedagogiczne na różnych uczelniach. W roku szkolnym 92/93 pracuje w szkole 94 nauczycieli. W roku 1993 szkoły podstawowe przejmuje Gmina Żory, tym samym Szkoła Podstawowa nr 13 staje się szkołą samorządową. Troska Gminy i współpraca ze szkołami ma miejsce od samego początku powstania władz samorządowych w mieście. Rozumiejąc trudną sytuację lokalową szkoły władze miasta przekazują szkole w 1992 roku budynek byłego przedszkola na osiedlu, celem adaptacji dla potrzeb nauki szkolnej. Po niezbędnych pracach remontowych i wyposażeniu w sprzęt klasowy 2 września 1992 roku budynek oddano do użytku klasom nauczania początkowego jako II budynek SP-13. Tym samym stworzono prawidłowe warunki nauki dla młodzieży naszego osiedla. Rozwiązano od lat trapiący problem przepełnienia budynku, chociaż nauka w obu obiektach nadal odbywała się na 2 zmiany.

 

  

 
                

Nadanie imienia szkole

- relacje z przebiegu działań

 

 

RELACJE

GALERIA

 

 

 

Symboliczne przekazanie uczniom nowej hali sportowej.
9 luty 2016r.

-->galeria

Pierwsze kroki

         Dnia 18 lutego 2009 r., podczas zebrania, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 6 w Żorach podjęła decyzję o rozpoczęciu procedury zmierzającej do nadania imienia Szkole Podstawowej nr 13 oraz Gimnazjum nr 6, należących do Zespołu Szkół nr 6 w Żorach. Tego dnia powołano zespół zadaniowy, który miał za zadanie opracować potrzebną dokumentację, a także opracować i realizać harmonogram działań, zmierzających do uzyskania imienia przez Szkołę Podstawową nr 13 i Gimnazjum nr 6.
         Powołany zespół zadaniowy spotkał się na zebraniu dnia 24.02.2009 r. Podczas tego spotkania odbyła się dyskusja nad wyborem propozycji imienia dla szkoły. Po dyskusji członków zespołu, podpartej wychowawczymi argumentami przedstawianych propozycji, a także wieloletnimi sportowymi sukcesami uczniów naszej szkoły, wyłonione zostały trzy propozycje dla Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 6 - szkoła im.: "Polskich Olimpijczyków", "Idei olimpijskiej", "Polskiego Komitetu Olimpijskiego".
        W ciągu kilku następnych dni członkowie zespołu zadaniowego opracowali szczegółowe uzasadnienia poszczególnych propozycji imion. Wyczerpujące uzasadnienia zostały przedstawione radzie pedagogicznej oraz uczniom naszej szkoły. Ponadto dnia 3 marca 2009 r. kandydatury, wraz z uzasadnieniami zostały przedstawione członkom Radzie Rodziców.
        W dniach od 2 do 6 marca we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum odbyły się prezentacje kandydatur trzech imion na patrona szkoły, a także dyskusje mające na celu wyłonienie spośród nich jednej propozycji - czyli tej, która uzyskała najwięcej głosów w klasowym głosowaniu. Po ustaleniu przez poszczególne klasy wybranych propozycji, uczniowie przygotowali plakaty promujące wybrane przez swój zespół imię dla szkoły, a także opis uzasadniający swój wybór. Dnia 6 marca 2009 r. odbyło się zebranie samorządu uczniowskiego, na którym przewodniczący poszczególnych klas szkoły podstawowej i gimnazjum przedstawili wyniki głosowania klasowego, prezentując plakat oraz uzasadnienie wyboru kandydata na imię szkoły.

Argumentacja wyboru

        
         Podczas zebrania zespołu zadaniowego, opracowującego i realizującego działania zmierzające do nadania Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 6 imienia, ustalono iż wybór imienia szkoły powinien być związany z wartościami sportowymi.

Skąd taki wybór?

        Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Sport już od wielu lat zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu naszej szkoły. Tworzenie klas pływackich, piłki ręcznej, piłki nożnej, a także prowadzone koła i zajęcia pozalekcyjne już od wielu lat pozwala rozwijać uczniom naszej szkoły swoje sportowe zamiłowania. Liczne uczniowskie sukcesy i zdobywane przez nich medale potwierdzają zaangażowanie naszych wychowanków, jak również nauczycieli, propagujących kulturę fizyczną.
        Nie można także zapominać o wychowawczym aspekcie wyboru imienia szkoły, związanego ze sportem. Idee uczciwego współzawodnictwa, zachowań fair play, świadomego dążenia do doskonałości, umiejętności przegrywania z godnością, a także kreowanie właściwych postaw kibica, to uniwersalne i jakże cenne wartości. Niezmiernie ważnym aspektem jest także wybór przez młodego człowieka właściwego wzorca do naśladowania. Proponowane kandydatury patrona naszej szkoły są bezapelacyjnie związane z tymi cennymi wartościami, zatem kierunek wyboru imienia szkoły, związany ze sportem jest nie tylko oczywistym, ale i bardzo słuszny.

        Biorąc zatem pod uwagę wszystkie istotne aspekty wyboru patrona szkoły zespół zadaniowy przedstawił 3 propozycje: "Polskich Olimpijczyków", "Idei olimpijskiej" oraz "Polskiego Komitetu Olimpijskiego". Kolejnym krokiem prac było opracowanie szczegółowych uzasadnień, które w późniejszym etapie procedury postępowania zostały przedstawione całej społeczności szkolnej.

Poniżej przedstawione zostały owe uzasadnienia:

> Szkoła im. "Polskich Olimpijczyków"
> Szkoła im. "Idei olimpijskiej"
> Szkoła im. "Polskiego Komitetu Olimpijskiego" 

Społeczność szkolna dokonuje wyboru

        Wybór patrona szkoły jest działaniem, które dotyczy całej społeczności szkolnej, dlatego też, po przeprowadzeniu wcześniejszych działań i opracowaniu szczegółowych uzasadnień kandydatur imienia Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 6, zespół zadaniowy przedstawił swoje opracowania nauczycielom, uczniom i ich rodzicom.
        Dnia 3 marca 2009 r. na zebraniu rady rodziców przedstawione zostały propozycje imion wraz z ich uzasadnieniami. Członkowie rady rodziców drogą głosowania dokonali jednomyślnego wyboru imienia "Polskich Olimpijczyków" jako patrona Szkoły Podstawowej nr 13 oraz Gimnazjum nr 6.
        W kolejnych dniach swego wyboru dokonywali także uczniowie. Tu wybór dokonywany był w kilku etapach. W dniach do 2 do 6 marca uczniowie poszczególnych klas, podczas zajęć z wychowawcą, przeprowadzali burzliwe dyskusje, mające na celu wyłonienie w każdej klasie jednej propozycji imienia szkoły (spośród zaproponowanych kandydatur), będącej wynikiem klasowego głosowania. Po dokonaniu takiego wyboru uczniowie mieli za zadanie wykonać plakat wraz z opisem uzasadniającym swój wybór.
        Dnia 6 marca odbyło się zebranie samorządu uczniowskiego, podczas którego przewodniczący klas prezentowali wyniki klasowego głosowania i przedstawiali plakat wraz z argumentacją. Trzeba przyznać, że przedstawiane plakaty były bardzo ciekawe, a argumentacja przedstawiana w różnorodny sposób. Uczniowie klasy I A gimnazjum swoją argumentację ubrali w tekst rymowany, co docenione zostało przez pozostałych uczestników zebrania. A oto ten tekst:

 

"Droga dyrekcjo
Nasza klasa, czyli I A w imieniu wszystkich uczniów
Prośbę serdeczną do was ma,
Bo patrona naszej szkoły wybrać chcemy,
A prośbę swą tak motywujemy.
Pragniemy by nasza szkoła się wyróżniała
i imię Polskich Olimpijczyków miała,
Oni wiele dla Polski zrobili,
A także medali dużo zdobyli,
To cała Polska ich ogląda oraz kciuki za nich trzyma,
Oni są wzorem dla wszystkich ludzi,
Bo mają swój cel życiowy,
Oni pracują, oni trenują,
Dużo rzeczy sobie odmawiają,
Ale zasady przestrzegają, dlatego swój cel osiągają,
My jako uczniowie pragniemy brać przykład z naszych olimpijczyków,
W domu pracować, a w życiu dobrze i uczciwie postępować
A w przyszłości na olimpiadach godnie nasz kraj reprezentować."

        Po zaprezentowaniu wszystkich plakatów i argumentacji nauczyciele podliczyli wszystkie głosy i przedstawili wynik głosowania uczniów. Spośród przedstawionych trzech propozycji uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 oraz Gimnazjum nr 6 wybrali imię "Polskich Olimpijczyków" jako patrona szkoły. Na tę propozycję oddano 88,6% głosów.
        Swój głos na jednego z proponowanych kandydatur oddali także członkowie rady pedagogicznej. Podczas tajnego głosowania, przeprowadzonego 9 marca, rada pedagogiczna, 95,1% głosami, wybrała propozycję "Polskich Olimpijczyków".

        W ten sposób społeczność szkolna, składająca się z uczniów, ich rodziców i   nauczycieli, wybrała zdecydowaną większością głosów imię "Polskich Olimpijczyków", jako patrona Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 6.
        Po zakończeniu głosowań wszystkie protokoły z ich przebiegów, złożone zostały u dyrektora szkoły, a wyniki głosowania podane do wiadomości społeczności szkolnej. Z plakatów, przygotowanych przez uczniów poszczególnych klas, została wykonana wystawka, by wszyscy mogli podziwiać te interesujące prace. Ponadto na tablicach informacyjnych i gazetkach pojawiły się informacje na temat przebiegu procedury nadania imienia naszej szkole, a także promujące idee jakie niesie ze sobą imię "Polskich Olimpijczyków". Zespół zadaniowy przeszedł do kolejnego etapu działań mających na celu nadanie imienia szkole, przygotowując oficjalne pismo do Rady Miasta w Żorach, a także przygotowując harmonogram uroczystości nadania imienia. 

Uroczystość nadania imienia szkole

         Dnia 4 czerwca 2009 r. nasza szkoła przeżywała wielkie święto. Tego dnia odbyła się uroczystość nadania imienia naszej szkole. Dzień ten był dla nas tym większym wydarzeniem, iż gościliśmy na uroczystej gali światowej sławy sportowców - medalistów olimpijskich naszego kraju. Z wielkim zadowoleniem powitaliśmy Pana Mariana Kasprzyka - boksera, złotego medalistę Igrzysk Olimpijskich w Tokio 1964r. i brązowego medalistę Igrzysk Olimpijskich w Rzymie 1960r., Pana Zbigniewa Pietrzykowskiego - boksera, srebrnego medalistę Igrzysk Olimpijskich w Rzymie w 1960r., brązowego medalistę Igrzysk Olimpijskich w Melbourne w 1956r. i brązowego medalistę Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 1964r., Pana Huberta Kostkę - piłkarza, złotego medalistę Igrzysk Olimpijskich w Monachium 1972r., a także Pana Ryszarda Wolnego - zapaśnika i trenera, złotego medalistę Igrzysk Olimpijskich w Atlancie 1996r.
         Na naszą uroczystość przybył także Pan Joachim Bartniczek - syn Edwarda Bartniczka, żorzanina, który w 1928 r. brał udział w olimpiadzie w Amsterdamie, dając wówczas pokaz, wraz z osiemnastoosobową drużyną, ćwiczeń na przyrządach gimnastycznych. Na naszej uroczystości świat sportu reprezentowały także władze klubów i obiektów sportowych. Gościliśmy także przedstawicieli władz państwowych, władz lokalnych, władz oświaty, a także proboszcza parafii p.w. Św. Stanisława - księdza Eugeniusza Górę, który sprawował tego dnia o godz. 12.00 mszę w intencji społeczności szkolnej naszej placówki. We mszy uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły, rodzice, a także zaproszeni goście. Po zakończonej mszy wszyscy przeszli do budynku szkolnego, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości nadania imienia szkole.
         Wielka gala rozpoczęła się częścią oficjalną, podczas której głos zabrał Prezydent Miasta Żory - Pan Waldemar Socha, a także Przewodniczący Rady Miasta Żory - Pan Piotr Kosztyła, który odczytał i przekazał na ręce dyr. Bożeny Dudy Akt nadania imienia o treści:
Na mocy Uchwały Nr 357/XXXIV/09 z dnia 29.04.09r. Rada Miasta Żory postanowiła nadać z dniem 1. września 2009r. Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkół nr 6 w Żorach, a także Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół nr 6 w Żorach imię "Polskich Olimpijczyków".
         Po przekazaniu Aktu nadania imienia, przedstawiciele społeczności uczniowskiej złożyli ślubowanie, po którym głos zabrała dyrektor szkoły Pani Bożena Duda. Gratulacje dla placówki i krótkie słowo do zebranych wygłosiła także Pani Maria Lipińska - dyrektor Kuratorium Oświaty delegatury w Rybniku, a także, w imieniu olimpijczyków, Pan Ryszard Wolny.
         Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, w czasie której uczniowie naszej szkoły przedstawili zgromadzonym Gościom sukcesy sportowe naszej placówki, a następnie przybliżyli historię i idee igrzysk olimpijskich. Część tę urozmaicił swym występem zespół taneczny Baloo.
         Kolejnym, bardzo ważnym punktem dnia, było odsłonięcie tablicy, upamiętniającej ten ważny dla nas dzień. Po przejściu zgromadzonych gości pod tablicę, głos zabrał Pan Edward Bartniczek. Uroczystego przecięcia wstęgi, odsłaniającej pamiątkową tablicę, dokonali: Prezydent Miasta - Pan Waldemar Socha, a takze olimpijczycy - Pan Marian Kasprzyk, Pan Zbigniew Pietrzykowski, Pan Hubert Kostka, Pan Ryszard Wolny oraz Pan Joachim Bartniczek i dyr. szkoły - Pani Bożena Duda. Następnie Goście dokonali wpisu w księdze pamiątkowej oraz zwiedzili wystawy opisujące sukcesy uczniów naszej szkoły.
         Na zakończenie części oficjalnej uroczystości zaproszeni olimpijczycy spotkali się z przedstawicielami uczniów naszej placówki. Młodzież miała możliwość przeprowadzenia wywiadu oraz zdobycia autografu i wspólnego zdjęcia z medalistami olimpijskimi.


 

Podziękowanie

         W imieniu całej społeczności szkolnej składamy serdeczne podziękowania wszystkim Gościom, którzy uświetnili swoją obecnością naszą uroczystość nadania imienia Polskich Olimpijczyków Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 6 w Żorach. Jesteśmy bardzo dumni z obecności przede wszystkim przedstawicieli świata sportu, czyli olimpijczyków: Pana Mariana Kasprzyka (boksera, złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Tokio 1964 r. i brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Rzymie 1960 r.), Pana Zbigniewa Pietrzykowskiego (boksera, srebrnego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Rzymie w 1960 r., brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Melbourne w 1956 r. i brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 1964 r.), Pana Huberta Kostki (piłkarza, złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Monachium 1972 r.), a także Pana Ryszarda Wolnego (zapaśnika, złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Atlancie 1996 r., i trenera).
         Pragniemy także podziękować za obecność Panu Joachimowi Bartniczkowi - synowi Edwarda Bartniczka, żorzanina, który w 1928 r. brał udział w olimpiadzie w Amsterdamie, dając wówczas pokaz, wraz z osiemnastoosobową drużyną, ćwiczeń na przyrządach gimnastycznych.
         Podziękowania kierujemy także do Prezydenta Miasta Żory - Pana Waldemara Sochy, Przewodniczącego Rady Miasta - Pana Piotra Kosztyły, a także do radnych Miasta Żory oraz Pana Wojciecha Ścisłowicza - radnego Rady Miasta Bielska-Białej. Dziekujemy za udział także posłowi Panu Grzegorzowi Janikowi, a także Panu Marianowi Sujkowskiemu - dyrektorowi Biura Poselskiego Tadeusza Motowidło, a także Panu Jackowi Świerkockiemu - Radnemu Sejmiku Województwa Śląskiego, Pani Jadwidze Kempny - przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Miasta w Żorach.
         Nasze podziękowania kierujemy także do władz oświaty: Pani Marii Lipińskiej - dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku, Pani Małgorzaty Wróbel - wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku, Pani Bożeny Dąbrowskiej - naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Żorach, Pana Henryka Mincera - inspektora Wydziału Edukacji.
         Dziękujemy także proboszczowi parafii p.w. Św. Stanisława - księdzu Eugeniuszowi Górze za przybycie na naszą uroczystość, a także za sprawowanie mszy w intencji społeczności szkolnej naszej placówki.
         Dziękujemy także przedstawicielom świata sportu: Panu Franciszkowi Wranie - prezesowi Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręgu Rybnik, Panu Arkadiuszowi Stanuli - dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach, Panu Zbigniewowi Kołodziejskiemu - kierownikowi Pływalni Krytej, Panu Wojciechowi Kosturowi - prezesowi Szkolnego Związku Sportowego, przedstawicielom Klubu Sportowego Żory - Pani prezes Weronice Pawlickiej, wiceprezesowi Bogusławowi Hanzlikowi oraz dyrektorowi klubu - Panu Mieczysławowi Jakubowskiemu, a także Panu Krzysztofowi Kretkowi - przedstawicielowi Uczniowskiego Klubu Sportowego "Salmo" Żory.
         Dziękujemy także za przybycie przedstawicielom nauczycielskich związków zawodowych, działających na terenie miasta, prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowa" - Panu Władysławowi Dydo, przedstawicielom Rady Dzielnicy os. Pawlikowskiego, przedstawicielom Rady Rodziców naszej szkoły, a także wszystkim przybyłym dyrektorom żorskich szkół oraz byłym i obecnym nauczycielom i dyrektorom naszej placówki, rodzicom, uczniom i pracownikom szkoły. 

SZKOLA ZDOBYŁA PRESTIŻOWĄ NAGRODĘ

 Znak Jakości Interkl@sa 2011-20133 

 

kryterium 3

Materiały dydaktyczne nauczycieli


 
Prezentacja
 

 Publikacje:
 1. Katarzyna Nowicka, Teresa Gratka - ,,Wyznaczanie liczby Pi” – publikacja w formie krótkiego filmu dostępna na stronie internetowej http://www.pikniknaukowy.pl/standard/konkursy
 2. Anna Zieleźnik - Web-Quest dla uczniów I klasy gimnazjum - W świecie II części Dziadów Adama Mickiewicza- www.womkat.edu.pl
 3. Anna Zieleźnik - Co zainspirowało Marię Konopnicką do napisania wiersza pt. Tam w moim kraju? - lekcja elektroniczna w programie eXe dla V klasy szkoły podstawowej - www.womkat.edu.pl
 4. Katarzyna Nowicka, Teresa Gratka- publikacja w formie krótkiego filmu, będąca końcowy efektem udziału w konkursie ,,Nakręcona Ekonomia’’ http://millionyou.com/konkursy/Nakrecona+Ekonomia,filmy,20,0,,14.html#movieId=2755
 5. Agnieszka Karwot, Edyta Guznowska - nagrodzona prezentacja "Drzewo symbol życia" jako Wirtualna wizyta w klasie; otwórz/zasoby/ogólnodostępne/Prace konkursowe z II edycji konkursu Innowacyjny Nauczyciel http://www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl/pdp/Lists/Zasoby/DispForm1.aspx?List+6c80de97%2D419241%2D4199%2Df57746c662cb&Rootl

 

 1. Publikacje nauczycieli SP 13–na portalu Centrum Edukacji Obywatelskiej http://nauczyciel.szkolazklasa.pl/index.php?alias=school&szkola=935
 2. Nasz udział w programie SP 13 – otworzyć znaki sprawności LEGO, COGITO,AGO/Prezentacje http://lca.szkolazklasa.pl/20.xml?szkola=524
 3. Nasz udział w programie G 6 – otworzyć znaki sprawności LEGO, COGITO,AGO/Prezentacje - www.lca.szkolazklasa.pl/20.xml?szkola=1095
 4. Publikacje nauczycieli G 6 - http://nauczyciel.szkolazklasa.pl/index.php?alias=school&szkola=934

Wybrane publikacje w formie prezentacji multimedialnych lub filmów zamieszczone na stronie internetowej szkoły:
Wybrane publikacje w formie scenariusze lekcji:

kryterium 2

 

Program bezpieczeństwa w sieci oraz sprawozdanie z realizowanych projektów profilaktycznych.


 

Program bezpieczeństwa w Sieci w Zespole Szkół Nr 6 w Żorach

Wstęp

 

Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Szkoła ma stwarzać warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się w tym technologią informacyjną. Obok wielu zalet stosowania technologii informacyjnej należy przede wszystkim zwrócić uwagę na zagrożenia jakie niesie niewłaściwe korzystanie z TI, a w tym szczególnie z Internetu.

Program powstał w celu zapewnia bezpieczeństwa uczniom korzystającym w szkole z Internetu oraz zwiększenia świadomości środowiska na zagrożenia płynące z rozwoju nowoczesnych technik informacyjnych.

 

Cele programu

 1. Kształtowanie zachowań właściwego wykorzystywania zasobów sieci Internet.
 2. Informowanie o rodzajach zagrożeń z jakimi mogą się zetknąć użytkownicy Internetu.
 3. Zwiększanie świadomości młodzieży i rodziców na temat zagrożeń internetowych i metod przeciwdziałania.
 4. Wskazywanie metod postępowania w celu efektywnego i bezpiecznego korzystania z sieci.

Warunki realizacji programu

 

Program realizowany jest we wszystkich klasach szkoły podstawowej i  gimnazjum, głównie w ramach zajęć lekcyjnych z informatyki, lekcji wychowawczych oraz zajęć w bibliotece szkolnej  a także podczas  spotkań z rodzicami. Program może być uaktualniany i wzbogacany o nowe treści w miarę potrzeb.

 

 

Treść programu

 • Oprogramowanie zainstalowane na komputerach w szkole.

Na każdym komputerze szkolnym jest zainstalowany program  umożliwiający kontrolę nad korzystaniem z zasobów Internetu, celem ograniczenia dostępu do niecenzuralnych treści w tym stron z pornografią i przemocą oraz narkomanią.

 • Cykl lekcji w ramach przedmiotu informatyka lub godzin z wychowawcą.

W każdej klasie szkoły podstawowej i gimnazjum w ramach przedmiotu informatyka lub godzin z wychowawcą realizowany jest cykl zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Zajęcia realizowane są w oparciu o materiały dydaktyczne umieszczane na stronie internetowej sieciaki.pl oraz innych witrynach. Wykorzystujemy scenariusze zajęć, raporty z badań na temat zagrożeń, materiały do wydrukowania: ulotki, krzyżówki, plakaty quizy, ankiety oraz materiały multimedialne.

 • Coroczny udział w  Dniu Bezpiecznego Internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu „Safer Internet Action Plan" i ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Co roku opracowujemy specjalny projekt obchodów DBI. Dzień ten jest także podsumowaniem wszystkich działań na rzecz bezpieczeństwa w sieci w danym roku szkolnym.

 • Informacje na stronie internetowej szkoły

Na stronie internetowej szkoły znajduje się link z informacjami dotyczącymi zagadnień bezpieczeństwa w sieci, linki do portali internetowych, które zajmują się tą tematyką.

 

 • Współpraca z rodzicami

Rodzice są poinformowani o działaniach szkoły zmierzających do ochrony uczniów przed negatywnymi skutkami rozwoju technologii informacyjnej. W czasie spotkań z rodzicami oraz poprzez stronę internetową szkoły promowane są bezpieczne zachowania w sieci zgodne z obowiązującymi normami prawnymi i etycznymi w celu   uchronienia młodzieży przed negatywnymi skutkami korzystania z Internetu nie tylko w szkole ale także i w domu oraz  udostępniane są informacje o serwisach zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa w sieci. Przeprowadzane są także szkolenia dla rodziców przez nauczycieli oraz osoby z zewnątrz.

 

Osiągnięcia

 

Realizacja programu prowadzi do następujących osiągnięć:

 • wyczulenie uczniów i rodziców na zagrożenia, jakie niesie za sobą zbyt długie przebywanie w Internecie oraz  nabycie umiejętności dostosowania czasu spędzanego przy komputerze do realnych potrzeb ucznia,
 • zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa różnego rodzaju, jakie mogą czyhać na użytkownika w Sieci,
 • wyrobienia nawyku wybiórczego i efektywnego korzystania z Internetu,
 • nabycia umiejętności bezpiecznego sposobu korzystania z poczty elektronicznej i komunikatorów z zachowaniem podstawowych zasad netykiety,
 •  znajomość  obowiązujących norm prawnych dotyczących pracy w sieci.

 


 

Projekt "Dzień Bezpiecznego Internetu" realizowany w roku skolnym 2010/ 2011

Sprawozdanie z realizacji programu bezpieczeństwa w sieci

 

Film "DBI - 8 lutego 2011"

 


Projekt "Dzień Bezpiecznego Internetu" realizowany w roku szkolnym 2009/2010

 

Sprawozdanie z realizacji programu bezpieczeństwa w sieci


Projekt "Dzień Bezpiecznego Internetu" realizowany w roku szkolnym 2008/2009

 

Sprawozdanie z realizacji programu bezpieczeństwa w sieci

Kryterium 4

Informatyzacja pracy szkoły


 

 W Zespole Szkół nr 6 wykorzystanie technologii informatycznych jest priorytetem w pracy nauczyciela. 

 


 

 

 

 

    Szkoła posiada 2 pracownie komputerowe, w których oprócz zajęć informatycznych prowadzone są także lekcje innych przedmiotów. Przede wszystkim języków obcych, ale także przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Na terenie szkoły w każdej klasie jest łącze internetowe z dostępem do Internetu. W Zespole Szkół nr 6 siedem pracowni wyposażonych jest w tablice interaktywne oraz rzutniki multimedialne.
Od 2010 roku w szkole wprowadzono dziennik elektroniczny U-onet. Do najważniejszych zalet tego dziennika możemy zaliczyć:
    

 

 

 

 

 1. Dostęp do danych z każdego komputera podłączonego do Internetu.
 2. Możliwość szybkiego aktualizowania treści i przekazywania ich rodzicom.
 3. Możliwość nadzorowania własnych wyników przez dziecko.
 4. Szybsza wymiana wiadomości między nauczycielem a rodzicami.
 5. Możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa papierowego dziennika.
 6. Łatwiejsze porównywanie wyników uczniów i klas przez nauczyciela.

Dziennik ten cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rodziców, mamy ponad 80 aktywnych kont. W szkole całość dokumentacji prowadzona jest za pomocą oprogramowania komputerowego firmy Vulcan – Złoty abonament Optivum I


Sekretariat i księgowość:

 1. Kadry
 2. Płace
 3. Finanse
 4. Intendentura
 5. Inwentarz
 6. Opłaty

Dyrekcja:

 1.  Organizacja: Arkusz, Plan lekcji, Zastępstwa
 2. Uczniowie: Moduł analiz, Witryna dla rodziców/ucznia, dziennik Lekcyjny, Moduł lekcyjny, Świadectwa.
 3. Mol
 4. Ocenianie opisowe.

Dzięki oprogramowaniu sekretariatu uczniowskiego oraz świadectw szkolnych nauczyciele mają możliwość wydruku świadectw szkolnych oraz innych dokumentów.
Dużym powodzeniem wśród uczniów cieszy się szkolne centrum multimedialne wyposażone w 8 komputerów z dostępem do Internetu, możliwością korzystania ze skanerów, drukarek itp. Tam także uczniowie mają dostęp do szkolnego księgozbioru, którego katalog powstał w oparciu o oprogramowanie biblioteczne Mol.
 

Korzyści wynikające z informatyzacji pracy szkoły:

 • Szybki obieg informacji pomiędzy UONET a arkuszem organizacyjnym, planem lekcji
 • Wspólna baza danych, spójność i aktualność przetwarzanych In formacji
 • Szybki obieg informacji nauczyciele –rodzice-dyrekcja – wychowawca
 • Dostęp do informacji w dowolnym miejscu i czasie – bezprzewodowa sieć
 • Nauczyciele korzystają z komputera podczas zajęć -17 laptopów
 • Estetyczny wygląd dokumentów przetwarzanych elektronicznie.
   

Prezentacja multimedialna na temat oprogramowania szkoły

kryterium 5

 

Prezentacja multimedialna biblioteki szkolnej wraz z zasobami edukacyjnymi.


W Zespole Szkół funkcjonują dwie biblioteki szkolne. Biblioteka szkoły podstawowej oraz biblioteka gimnazjum.

Obie biblioteki stanowią część Multimedialnego Centrum Informacji i doposażone są w zestawy sprzętu ICT sfinansowane z EFS, tj. po cztery komputery uczniowskie i urządzenia wielofunkcyjne. Ponadto wyposażone są w komputery nauczycielskie, drukarki, kserokopiarkę oraz sprzęt audiowizualny.

 

 

                                        

Prezentacja biblioteki SP13                                             Prezentacja biblioteki G6

 

Praca bibliotek opiera się na programie MOL Optivum firmy Vulcan. Program ten jest częścią składową Pakietu Optivum wykorzystywanego do pracy szkoły. Gromadzenie, opracowywanie czy wypożyczanie zbiorów odbywa się w tym programie.
 

Każda z bibliotek posiada stronę internetową :

 

 


Biblioteki biorą udział w projektach i programach realizowanych w szkole udostępniając sprzęt ICT do tworzenia produktów końcowych. Biblioteki organizują co roku konkursy i imprezy biblioteczne z wykorzystaniem narzędzi ICT.
Bibliotekarze prowadzą również protokolarz elektroniczny. Bibliotekarz gimnazjum jest administratorem dziennika elektronicznego, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców z zakresu korzystania z e-dziennika. Biblioteki szkolne wspierają nauczycieli i uczniów w wyszukiwaniu i przetwarzaniu informacji oraz tworzeniu własnych materiałów.

 

Prezentacja MCI

 

 

 

Prezentacje multimedialne wykonane przez uczniów pod opieką nauczycieli:

 

 

                                  

 

 

                                  

 

 

 

                                   

kryterium 6

Osiągnięcia uczniów  w konkursach.


Wykaz i opis konkursów, jakie organizowała szkoła
  o zasięgu szkolnym, lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym

 

Nasze sukcesy - prezentacja

Konkursy organizowane przez Zespół Szkół nr 6 o zasięgu powiatowym:

 • ,,Konkurs grafiki komputerowej dla klas I-III Szkoły podstawowej’’ – 2010
 • ,,Dyktanda z języka angielskiego pod Patronatem Prezydenta Miasta Żory’’- 2011
 • ,, Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych’’ -2011
 • Diecezjalny konkurs plastyczny ,,W komunii z Bogiem’’

 

Etap szkolny:

 

 • ,, Romeo i Julia”- 2011
 • ,, Co wiesz o Włoszech”-2011
 • ,, Wybrane ekosystemy”- 2011
 • ,,Słownik polsko – ukraiński”- 2010
 • ,,Konkurs na projekt strony internetowej”- 2010
 • ,,Informatyka w szkole’’-2010
 • Konkurs grafiki komputerowej dla klas I-III – 2009/2010
 • ,,Co wiesz o wodzie”- 2009
 • ,,Konkurs wiedzy o mitologii greckiej’’-2009,2010
 • ,,Zaprojektuj okładkę swojej ulubionej książki – konkurs dla klas IV-VI’’- 2008/2009
 • ,,Zaprojektuj kartkę świąteczną’’ - konkurs dla klas IV-VI- 2008/2009, 2009/2010
 • ,,Szkolny Mistrz Klawiatury’’- 2008/2009
 • ,, Bezpieczny Internet- konkurs grafiki komputerowej dla klas I- IV

Opis produktów konkursów:

 • ,,Informatyka w szkole’’ – prezentacja multimedialna

            

 • ,,Noc włoska” – filmik

                         

 • ,,Wybrane ekosystemy” – prezentacja multimedialna

                                   

 • ,, Słownik polsko-ukraiński” – prezentacja multimedialna

 

Wykaz, konkursów o zasięgu regionalnym, krajowym, międzynarodowym,w których uczestniczyli uczniowie szkoły:

 • ,,Młody informatyk” - III miejsce w powiecie- 2009
 • ,,Eko- zespoły w naszej szkole”- 2009- opracowanie strony internetowej
 • Poznaj magie kraju Wikingów i jego świątecznych tradycji”- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy- 2009
 • Wyznaczenie liczby Pi – Ogólnopolski konkurs Centrum Nauki ,,Kopernik” i Polskiego Radia- Opracowanie 3 minutowego filmu – I wyróżnienie- V i VI 2010r
 • ,,Młody informatyk’’- II miejsce w powiecie – 2010
 • Młodzi w przejrzystej Polsce – ,,Konkurs na logo projektu”- I miejsce w powiecie – 2009
 • Wojewódzki konkurs ,,Edukacja regionalna w szkole” Proszę was pozostańcie wierni temu dziedzictwu’’ II etap luty 2010
 • Cztery żywioły powietrze”- III miejsce w powiecie -2010
 • Projekt CEO ,,Opowiem ci o wolnej Polsce”- Opracowanie filmiku
 • Internetowy Międzynarodowy Konkurs ,,Bóbr”- 2009,2010
 • ,,Czy Eko-nowinki są Eko”- 2011


 


,,Edukacja regionalna w szkole” Proszę was pozostańcie wierni temu dziedzictwu” – prezentacja multimedialna
 

Opis największych osiągnięć uczniów szkoły

 1. Klaudia Danielowska- ,,Młodzi w przejrzystej Polsce – ,,Konkurs na logo projektu”- I miejsce w powiecie - 2008
 2. Konrad Filipiuk, Aleksandra Bienioszek, Paulina Feichtinger - Wyznaczenie liczby Pi – Ogólnopolski konkurs Centrum Nauki ,,Kopernik” i Polskiego Radia- Zasięg ogólnopolski – I wyróżnienie- V i VI 2010r
 3. Marcin Ponikierski, Sylwester Zasada- Konkurs ,,Młody informatyk”- III miejsce w powiecie- 2009
 4. Marcin Ponikierski - Konkurs ,,Młody informatyk- II miejsce w powiecie- 2009
 5. Eliza Nawrocka, Michał Smak, Sylwester Zasada, Izabela Gojny - ,, Cztery żywioły powietrze”- III miejsce w powiecie 2010
 6. Julia Lalek - Powiatowy konkurs grafiki komputerowej dla klas I-III Szkoły podstawowej- I Miejsce w powiecie

 

Opis konkursów:


"Tydzień Ludolfiny" - konkurs na wyznaczanie liczby Pi - film


Osiągnięcia uczniów – prezentacja multimedialna


 

kryterium 7

 

Kontakty szkoły z partnerami polskimi i zagranicznymi.


 

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują technologię informacyjną w projektach realizowanych wspólnie z partnerami w Polsce jak i za granicą.

 

Ogólnopolski konkurs „Wymiana młodzieży polsko-ukraińskiej RAZEM” zorganizowany przez Fundację PAUCI przy wsparciu MSZ RP. Projekt polegał na opracowaniu planu 7 dniowego pobytu młodzieży ukraińskiej w Polsce. Piętnaście najlepszych propozycji z całej Polski uzyskało fundusze na realizację swych pomysłów. Produktami końcowymi projektu są: prezentacja multimedialna oraz multimedialny słownik polsko-ukraiński oraz film z pantomimą.

 

 

Comenius projekt realizowany w latach 2006-2009 na temat ”Od narodowych do europejskich wartości poprzez zachowanie tradycji”. W projekcie uczestniczyły cztery kraje: Polska, Rumunia, Turcja i Portugalia. Celem projektu było uświadomienie uczniom roli i wartości narodowej i międzynarodowej świadomości kulturowej. Uczniowie dzielili się swoimi doświadczeniami w kultywowaniu obrzędów i zbierali informacje o regionalnych i narodowych tradycjach. Przez spotkania i rozmowy z ludźmi o innych korzeniach kulturowych uczniowie mogli wykształcić własne poglądy na temat sposobów zachowania własnych tradycji w wielonarodowej Europie. Przez wymianę doświadczeń ze szkołami partnerskimi uczniowie poznali jak wygląda życie ich rówieśników w innych krajach europejskich, z uwzględnieniem dziedzictwa narodowego. P  ierwszy rok trwania projektu to tworzenie wspólnego multimedialnego kalendarza zawierającego najważniejsze święta i obchodzone zwyczaje w krajach partnerskich oraz stworzenie wspólnej książki kucharskiej zawierającej regionalne i narodowe potrawy poszczególnych krajów.  
Drugi rok trwania projektu to zajmowanie się poznawanie tradycji zwyczajów obrzędów krajów partnerskich w okresie lata, jesieni, zimy i wiosny, które zaowocowały powstaniem prezentacji multimedialnych oraz nagraniem piosenek ludowych.
Trzeci rok trwania projektu to zapoznanie się ze zwyczajami, tradycjami i obrzędami zwianymi z rodziną. Przygotowany już został album fotograficzny ukazujący najważniejsze sytuacje w życiu rodziny. Album jest pokłosiem wystawy starych fotografii rodzinnych.

 


Prezentacja

kryterium 8

Pracownia informatyczna dla inicjatyw pozaszkolnych i społeczności lokalnej.


Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej.

 

Prezentacja multimedialna

 


Zajęcia pozalekcyjne odbywające się w pracowni komputerowej:

 

• Koła komputerowe – 8 – liczba uczestników 165
• Koło komunikacyjne – 1 – ilość uczestników zmienna
• Koła przyrodnicze – 2 – liczba uczestników 27
• Koła przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego – liczba uczestników 60

 

Uczniowie korzystają z pracowni komputerowych przygotowując się do konkursów oraz podczas realizacji projektów i programów unijnych:


a) konkursy


• ,,Eko - zespoły w naszej szkole”
• ,,Czy eko- nowinki są eko’’
• Konkurs wiedzy o Żorach
• Wyznaczenie liczby Pi – Ogólnopolski konkurs Centrum Nauki ,,Kopernik” i Polskiego Radia
• Nakręcona ekonomia
• Cztery żywioły-powietrze
• Wybrane ekosystemy
• Co wiesz o wodzie
• Konkurs wiedzy o mitologii greckiej

 

b) Programy, projekty unijne:


• Comenius
• Wojewódzki konkurs ,,Edukacja regionalna w szkole” Proszę was pozostańcie wierni temu dziedzictwu’’
• ,,Opowiem ci o wolnej Polsce’’
• ,,Akademia filmowa On –line’’
• ,,Ślady przeszłości’’
• ,,Młodzi w przejrzystej Polsce’’
• ,,Garncarstwo’’
• ,,Noc w szkole’’

 

c) Sprzęt multimedialny:


Wypożyczany jest nauczycielom w celu przygotowania ciekawych lekcji oraz uczniom zajmującym się kręceniem i obróbką filmów.

 

W pracowni komputerowej oraz centrum multimedialnym odbywają się liczne szkolenia, warsztaty dla uczniów i rodziców:

 

• Dziennik elektroniczny
• ,,Cyberprzestrzeń – przestępczość i zagrożenia”, ,,Uzależnienia- dopalacze, alkohol, narkotyki”
• Rekrutacja
• Procedury OKE
• Prawa i obowiązki ucznia
• ,, Sowy Polski”
• ,,Uzależnienia’’
• Bezpieczny Internet
• Hospicjum to też życie
• Rzemiosło – najlepszy pracodawca w regionie.

 

Pracownia informatyczna jest otwarta dla inicjatyw społeczności lokalnej:

 

Szkoła Prymus słuchacz tej szkoły korzystają z pracowni informatycznej na zajęciach ,,Użytkowanie komputerów’’ oraz ,,Techniki biurowe”
Rekrutacja – uczniowie oraz rodzice zapoznawani są z zasadami dotyczącymi rekrutacji elektronicznej oraz mogą w tym celu skorzystać z pracowni komputerowej oraz MCI
Państwowe Komisje Wyborcze – w czasie wyborów nasze komputery oraz sprzęt multimedialny udostępniany jest Komisja wyborczym.
Związki zawodowe
Doradcy metodyczni
 

kryterium 9

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych


 

 


Działania realizowane w szkole:

 1. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności w zakresie wykorzystania e-learningu w procesie dydaktycznym. Uczestniczą w szkoleniach, konferencjach, kursach, warsztatach. Rozwijają swój warsztat pracy z uczniem słabym i zdolnym. Stosują e-learning i cyfrowe narzędzia edukacyjne w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów.  

      2. Praca z uczniem w formie nauczania domowego/indywidualnego;

 • korzystanie z zasobów multimedialnych szkoły oraz z lekcje z Internetem
 • rozwiązywanie testów on-line
 • komunikowanie się poprzez e-mail

      3. Praca lekcyjna i pozalekcyjna:

 • rozwiązywanie testów on-line na poziomie ucznia słabego i zdolnego
 • lekcje multimedialne; pracownie doposażone są w tablice interaktywne z oprogramowaniem przedmiotowym co stymuluje każdego ucznia do aktywności (praca z uczniem słabym i zdolnym)
 • e-learning z wykorzystaniem zasobów portali edukacyjnych, np.: dziecko w sieci
 • motywowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania, przetwarzania oraz tworzenia nowych materiałów w oparciu o cyfrowe narzędzia edukacyjne, praca metodą projektu edukacyjnego i webquestu 

 

„Bawmy się razem” pod tym hasłem w  październiku  w Hali MOSIR- u odbył się turniej integracyjny dla klas I- III w którym naszą szkołę reprezentowała klasa IIc.  Uczniowie rywalizowali  w konkurencjach sportowych a także w konkursie kibica  ze szkołami:  ZSS im. Matki Teresy z Kalkuty, SP 3, SP 15, SP 16. Głównym celem tego turnieju była dobra zabawa i integracja uczniów poprzez sport. 

 

 

Prywatność i ciasteczka w witrynie zs6zory.pl

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej witryny czuli się bezpiecznie.

Poniżej przedstawiamy fragment naszej Polityki prywatności odnoszący się do tzw. plików Cookies.

 1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.
 2. Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek służące zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu).
 3. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn wysyłane są cookies firmy Google (Google Analistics), które służą do zbierania i analizowania statystyk prowadzonych przez firmę Google.
 5. W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 6. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.
Jak wyłączyć ciasteczka

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

 

 

Biblioteka SP-13 zaprasza wszystkich uczniów klas I-III i IV-VI SP-13 do wspólnej zabawy wOgólnopolskim Konkursie Wielka Liga Czytelników.

Zadaniem konkursowym jest zdobycie 10 sprawności czytelniczych. Zdobywanie sprawności polega na przeczytaniu wybranych z listy konkursowej 10 książek z oraz na rozwiązaniu testów do wybranych książek. Testy rozwiązujecie wspólnie z rodzicami, opiekunami, starszym rodzeństwem.

Zdobycie 10 sprawności, kwalifikuje ucznia do zadania eliminacyjnego do ogólnopolskiego półfinału – czyli do rozwiązania testu do dodatkowej książki.

Szkolny etap konkursu trwa od 2 listopada 2015 r. do 2 lutego 2016 r. Szczegółowy regulamin konkursu oraz listę książek konkursowych znajdziecie na gazetce bibliotecznej. Testy konkursowe i książki konkursowe dostępne są u p. E. Guznowskiej.

Przyłącz się do wspólnej zabawy i zaproś do współpracy rodziców, opiekunów, starsze rodzeństwo. Czas spędzony na wspólnej zabawie z najbliższymi i z książką, na pewno przyniesie wiele radości!

 

 
22 października odbyły się eliminacje do XXI  KONKURSU  WIEDZY  BIBLIJNEJ dla uczniów szkół podstawowych. W konkursie wzięło udział 16 uczniów klas 4-6.
Zwycięzcami etapu szkolnego zostali: 
Dawid Zniszczoł
Weronika Żebrowska
Michał Sydo
 
Gratulujemy! Nasi uczniowie wezmą udział w etapie rejonowym pod koniec listopada. 

Przynieśniepotrzebną książkę do biblioteki gimnazjum

Zostaw jąna specjalnej półce

Zabierzze sobą inną książkę

Przeczytaj ją i przekaż dalej – zostaw ją w bibliotece gimnazjum

 
Copyright © by Zespół Szkół nr 6 / All rights Reserved