Plan lekcji Gimnazjum nr 6 Plan lekcji Szkoła Podstawowa nr 13 Zastępstwa Gimnazjum nr 6 Zastępstwa Szkoła Podstawowa nr 13 Dziennik elektroniczny
Strona główna
Kontakt
Szkoła Podstawowa Nr 13 Im  Polskich OlimpijczykówSzkoła Podstawowa Nr 13 Im  Polskich OlimpijczykówSzkoła Podstawowa Nr 13 Im  Polskich OlimpijczykówSzkoła Podstawowa Nr 13 Im  Polskich Olimpijczyków

ZARZĄD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Przewodniczący  -  Figłołuszka Jacek

Zastępca  -  Galik Marzena

Sekretarz  -  Jakubska Monika

Skarbnik  -  Filipiak Katarzyna

 

Członkowie:

-Zawiślak Iwona

-Boral - Kopacz Monika

-Szweda Beata


Komisja rewizyjna :

-Zięba Renata

-Sibińska Aleksandra

-Kamińska Magdalena

 

 

Cele i zadania Rady Rodziców 

 

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie.

Głównym celem jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.


 

    ZOBACZ REGULAMIN RADY RODZICÓW - pobierz

 

 

  

UWAGA !!!

 

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 6 w Żorach na zebraniu bw dniu ustalila składę na działalność Rady Rodziców

w wysokości 50,00 zł. Składkę uiszcza tylko jedno dziecka z rodziny.

 

Składki prosimy wpłacać u skarbników klasowych.

 

Rozliczenie działalności finansowej za rok 2016 będzie przedstawione przez przedstawicieli oddziałow klasowych  na spotkaniach w styczniu 2017 r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozliczenie działalności finansowej Rady Rodziców
za rok szkolny 2016/2017
 
Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły. Jest to organizacja, która wchodzi w skład szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami. Funkcjonowanie Rady Rodziców w szkole jest obligatoryjne. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły ze składek rodziców. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców. W praktyce Rada Rodziców dysponuje głównie (lub wyłącznie) środkami finansowymi zebranymi od Rodziców.
 
           Środki zebrane przez Radę Rodziców mogą być wydatkowane jedynie na wspieranie statutowej działalności szkoły. 
W ubiegłym roku szkolnym zebraliśmy kwotę  13,325.00
 
W związku z powyższym przekazujemy informacje w sprawie przeznaczenia środków finansowych zebranych na działalność RR w roku szkolnym 2016/2017
 
1. Wycieczka dla uczniów wyróżnionych finansowana przez RR                            5283,00 zł
 
2. Koszty reprezentacji ( święta szkoły: miniolimpiada, dzień patrona, akademie
   szkolne, DEN, zakończenie roku szkolnego, oprawa muzyczna balu)                  1277,50                                                                                                                  
3. Delegacje uczniów – konkursy przedmiotowe                                                        149,00
 
4. Konkursy ogólnopolskie przedmiotowe płatne m.in. matematyczny, 
    j.angielskiego, ekologiczno-przyrodniczy, warsztaty dla gimnazjum
    z j.angielskiego                                                                                                      1033,50
 
5. Konkursy szkolne (organizacja, nagrody) m.in. gwary, mitologiczny,
     matematyczny, j.angielskiego                                                                                 964,75
 
6.  Dzień Dziecka, Mikołaj  poczęstunek dla uczniów                                               1341,80
 
7.  Śląski Szkolny Związek Sportowy                                                                         120,00
 
8. Nagrody Sportowiec Roku i Absolwent Roku                                                         180,00
 
9.  Obsługa administracyjna – art. biurowe                                                                 113,00
                                                                                                           _____________________
                                            
                                                                        Razem                                           10,462.55
                                                                         
W imieniu RR dziękujemy za wszystkie dotychczasowe wpłaty i prosimy o wsparcie finansowe w tym roku szkolnym. Składka wynosi 50 zł jednak liczy się każda wpłata. Wpłat można dokonać u skarbnika klasowego, wychowawcy lub skarbnika szkoły, który będzie dyżurował 16 listopada od godz.13 do 14.30 w gabinecie na terenie gimnazjum.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © by Zespół Szkół nr 6 / All rights Reserved