Plan lekcji Gimnazjum nr 6 Plan lekcji Szkoła Podstawowa nr 13 Zastępstwa Gimnazjum nr 6 Zastępstwa Szkoła Podstawowa nr 13 Dziennik elektroniczny
Strona główna
Kontakt
Nasze dzieciaki235

 

DYREKTOR

mgr Bożena Duda

 

 

WICEDYREKTORZY

mgr Ewa Głowacz

mgr Jolanta Kuś

mgr Anna Przebinda

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Dąbrowska Kornelia

mgr Pietrzak Bożena

mgr Wolny Aleksandra

mgr Mikula Marzena

mgr Pieczkowska Agata

mgr Oleś Weronika

mgr Lepczyńska Edyta

mgr Nowak Paulina

mgr Siemianowska Izabela

mgr Stencel Wioleta

 

Historia

mgr Pilot Beata

mgr Durczok Barbara

mgr Sitek Barbara

mgr Gawron Ewa

 

Język polski

mgr Pilot Beata

mgr Kisiel Cyran Ilona

mgr Zieleźnik Anna

mgr Dubis Ewa

mgr Dwornicka Dorota

mgr Krupa Ewa

mgr Sitek Barbara

 

Wiedza o społeczeństwie

mgr Zieleźnik Anna

mgr Durczok Barbara

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Gawron Ewa

 

Dzieje Żor

mgr Pilot Beata

 

Język angielski

mgr Kołodziej Daciuk Katarzyna

mgr Maroszek Agnieszka

mgr Wójcik Joanna

mgr Hanusiak Anna

mgr Paprocka Conde Dominika

 

Język niemiecki

mgr Mańka Małgorzata

mgr Gawron Ewa

 

Matematyka

mgr Lip Sabina

mgr Kolasa Młotkowska Małgorzata

mgr Kuś Jolanta

mgr Michalik Joanna

mgr Podsiadło Sylwia

mgr Sobaszek Aneta

mgr Nowicka Katarzyna

 

Przyroda

mgr Lip Sabina

mgr Szala Ewa

mgr Miler Edyta

mgr Żak Sylwia

 

Biologia

mgr Lip Sabina

mgr Nowak Paulina

mgr Głowacz Ewa

 

Geografia

mgr Nowicka Katarzyna

 

Chemia

mgr Żak Sylwia

mgr Gmerek Smołka Agnieszka

 

Fizyka

mgr Hetmańczyk Barbara

mgr Miler Edyta

 

Zajęcia komputerowe 1 – 3

mgr Duda Bożena

mgr Dąbrowska Kornelia

mgr Lepczyńska Edyta

 

Zajęcia komputerowe 4 – 6 

mgr Hetmańczyk Barbara

mgr Guznowska Edyta

 

Informatyka

mgr Hetmańczyk Barbara

mgr Guznowska Edyta

 

Zajęcia techniczne 4 - 6

mgr Jelonek Ilona

mgr Stencel Wioleta

 

Zajęcia techniczne gimnazjum

mgr Hetmańczyk Barbara
mgr Miler Edyta

mgr Jelonek Ilona

mgr Stencel Wioleta

 

Muzyka

mgr Jurczyk Dorota

 

Plastyka

mgr Pedowicz Małgorzata

 

Zajęcia artystyczne gimnazjum

mgr Lepczyńska Edyta

mgr Hanusiak Anna

mgr Dwornicka Dorota

 

Wychowanie fizyczne

mgr Basek Marta

mgr Bromberek Dominika

mgr Frydecki Filip
mgr Siedlok Damian

mgr Gancarczyk Wojciech

mgr Ewelina Nowak
mgr Kuś Łukasz
mgr Poloczek Marzena

mgr Herman Adam

mgr Jakubowski Mieczysław

mgr Rybica Paweł

mgr Śniegoń Mariusz

mgr Duda Bartłomiej

mgr Palarczyk Irena

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Gawron Elżbieta

 

Religia

ks. Moroń Rafał

mgr Laskowska Halina

mgr Leszner Elżbieta

 

Pedagodzy 

mgr Przebinda Anna

mgr Jurczyk Dorota

 

Wychowawcy świetlicy

mgr Kwiatkowska Katarzyna

mgr Karwot Małgorzata

mgr Mikula Marzena

 

Bibliotekarze

mgr Guznowska Edyta

mgr Jelonek Ilona

Copyright © by Zespół Szkół nr 6 / All rights Reserved