Plan lekcji Gimnazjum nr 6 Plan lekcji Szkoła Podstawowa nr 13 Zastępstwa Gimnazjum nr 6 Zastępstwa Szkoła Podstawowa nr 13 Dziennik elektroniczny
Strona główna
Kontakt
Szkoła Podstawowa Nr 13 Im  Polskich OlimpijczykówSzkoła Podstawowa Nr 13 Im  Polskich OlimpijczykówSzkoła Podstawowa Nr 13 Im  Polskich OlimpijczykówSzkoła Podstawowa Nr 13 Im  Polskich Olimpijczyków

 

DYREKTOR

mgr Bożena Duda

 

 

WICEDYREKTORZY

mgr Ewa Głowacz

mgr Jolanta Kuś

mgr Anna Przebinda

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Dąbrowska Kornelia

mgr Duda Bożena

mgr Pietrzak Bożena

mgr Wolny Aleksandra

mgr Mikula Marzena

mgr Oleś Weronika

mgr Lepczyńska Edyta

mgr Nowak Paulina

mgr Siemianowska Izabela

mgr Stencel Wioleta

mgr Francuz Joanna

mgr Karwot Małgorzata

 

Historia

mgr Pilot Beata

mgr Durczok Barbara

mgr Gawron Ewa

 

Język polski

mgr Pilot Beata

mgr Kisiel Cyran Ilona

mgr Zieleźnik Anna

mgr Dubis Ewa

mgr Dwornicka Dorota

mgr Krupa Ewa

mgr Kwiatkowska Katarzyna

 

Wiedza o społeczeństwie

mgr Zieleźnik Anna

mgr Gawron Ewa

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Gawron Ewa

 

Dzieje Żor

mgr Pilot Beata

 

Język angielski

mgr Kołodziej Daciuk Katarzyna

mgr Maroszek Agnieszka

mgr Francuz Joanna

mgr Hanusiak Anna

mgr Paprocka Conde Dominika

mgr Werczyńska-Woźniak Aleksandra

 

Język niemiecki

mgr Mańka Małgorzata

mgr Gawron Ewa

 

Matematyka

mgr Lip Sabina

mgr Kolasa Młotkowska Małgorzata

mgr Kuś Jolanta

mgr Michalik Joanna

mgr Podsiadło Sylwia

mgr Sobaszek Aneta

mgr Syrnicka Jolanta

 

Przyroda

mgr Lip Sabina

mgr Szala Ewa

mgr Żak Sylwia

 

Biologia

mgr Lip Sabina

mgr Głowacz Ewa

 

Geografia

mgr Nowicka Katarzyna

 

Chemia

mgr Gmerek Smołka Agnieszka

 

Fizyka

mgr Hetmańczyk Barbara

 

Zajęcia komputerowe 1 – 3

mgr Duda Bożena

mgr Stencel Wioletta

 

Zajęcia komputerowe 4 – 6 

mgr Brańczyk Artur

mgr Guznowska Edyta

mgr Syrnicka Jolanta

 

Informatyka

mgr Brańczyk Artur

mgr Guznowska Edyta

mgr Syrnicka Jolanta

mgr Hetmańczyk Barbara

 

Zajęcia techniczne 4 - 6

mgr Jelonek Ilona

mgr Stencel Wioleta

mgr Artur Brańczyk

 

Zajęcia techniczne gimnazjum

mgr Miler Edyta

mgr Jelonek Ilona

mgr Stencel Wioleta

 

Muzyka

mgr Jurczyk Dorota

mgr Brych Katarzyna

 

Plastyka

mgr Dąbrowska Kornelia

 

Wychowanie fizyczne

mgr Basek Marta

mgr Bromberek Dominika

mgr Siedlok Damian

mgr Gancarczyk Wojciech

mgr Ewelina Nowak
mgr Kuś Łukasz
mgr Frątczak Marzena

mgr Herman Adam

mgr Jakubowski Mieczysław

mgr Rybica Paweł

mgr Śniegoń Mariusz

mgr Duda Bartłomiej

mgr Dworok Grzegorz

mgr Duda Aleksandra

mgr Marklowski Sebastian

mgr Artur Brańczyk

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Syrnicka Jolanta

 

Religia

ks. Matracki Grzegorz

mgr Laskowska Halina

mgr Baranowski Mariusz

 

Pedagodzy 

mgr Przebinda Anna

mgr Jurczyk Dorota

 

Wychowawcy świetlicy

mgr Kwiatkowska Katarzyna

mgr Oleś Weronika

 

Bibliotekarze

mgr Guznowska Edyta

mgr Jelonek Ilona

Copyright © by Zespół Szkół nr 6 / All rights Reserved