Plan lekcji Gimnazjum nr 6 Plan lekcji Szkoła Podstawowa nr 13 Zastępstwa Gimnazjum nr 6 Zastępstwa Szkoła Podstawowa nr 13 Dziennik elektroniczny
Strona główna
Kontakt
Nasze dzieciaki2345

"Młodzieżowy Klub Sportowy Żory, Gimnazjum nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 13 im. Polskich Olimpijczyków w Żorach ogłaszają nabór do klas sportowych piłki nożnej Szkół Mistrzostwa Sportowego w roku szkolnym 2013/2014.

W klasie SMS przewidzianych jest 16 godzin tygodniowo zajęć wychowania fizycznego oraz udział w zawodach, turniejach i obozach sportowych MKS Żory.

Nabór wstępny trwa do 27.03.2013r.

W związku z procedurami rejestracyjnymi, prosimy o jak najszybsze wstępne wyrażenie zgody kandydatów na uczęszczanie do w/w klasy.

Końcowa kwalifikacja ucznia - zawodnika do klasy nastąpi w miesiącach kwiecień/maj 2013 po przeprowadzeniu badań i testów. Zapraszamy na zajęcia sportowe, gdzie można zaprezentować swoje umiejętności piłkarskie.

Terminy zajęć:

Rocznik 1997 (klasy III gimnazjum): poniedziałki i czwartki w godz. 18.00 – 19.30 - boisko ZS 6, os. Pawlikowskiego.

Rocznik 2000 (klasy VI szkoły podstawowej): czwartek w godz. 18.00 - 19.30 - boisko ZS 6, os. Pawlikowskiego

Rocznik 2003/2004 (klasy III szkoły podstawowej): poniedziałek, środa i czwartek w godz. 16.15 - 17.45 oraz wtorek w godz. 17.00 - 18.30 - boisko ZS 6, os. Pawlikowskiego.

 

Zasady i terminy rekrutacji do klas Szkoły Mistrzostwa Sportowego o profilu piłka nożna wZespole Szkół nr 6 w Żorach.

 

„Zostań zawodnikiem Młodzieżowego Klubu Sportowego Żory”

 

MKS Żory i ZS 6 Żory zapraszają wszystkich chętnych chłopców z klas trzecich (rocznik 2003) i szóstych (rocznik 2000) szkół podstawowych na testy sprawnościowe do klas SMS - piłka nożna w Zespole Szkół nr 6 im. Polskich Olimpijczyków w Żorach na os. Pawlikowskiego.

 

Testy do IV klasy SMS w Szkole Podstawowej nr 13 im. Polskich Olimpijczyków odbędą się na boisku ZS 6 Żory w dniach: 14, 21, 28 maja od godziny 17.00.

 

Testy do I klasy SMS w Gimnazjum nr 6 im. Polskich Olimpijczyków odbędą się na boisku ZS 6 Żory w dniach: 16, 23, maja od godziny 18.00 oraz 28 maja od godziny 17.00.

 

Obejmować one będą testy sprawności fizycznej ogólnej:

·         Bieg na 30m.

·         Bieg po kopercie.

·         Test wytrzymałości: przysiady z wyrzutem nóg w tył w czasie 60s.

oraz testy sprawności specjalnej - piłkarskiej:

·         Żonglerka piłką

·         Bieg po kopercie z prowadzeniem piłki.

·         Prowadzenie piłki zakończone strzałem na bramkę.

·         Gry obserwowane.

 

 W końcowej rekrutacji bierze się pod uwagę następujące kryteria:

1.      średnią ocen na świadectwie i wynik sprawdzianu szóstoklasisty,

2.      ocenę z zachowania,

3.      wyniki testów sprawności fizycznej i specjalnej - piłkarskiej,

4.      potwierdzona zdolność do uprawiania piłki nożnej,

5.      osiągnięcia sportowe,

 

Dodatkowe informacje pod nr telefonów trenerów:

r. 1997 i 2003 - trener Paweł Rybica – 514 473 403,

r. 2000 - trener Łukasz Kuś - 693 171 280

oraz

Mieczysław Jakubowski – 502 027 169,

Grzegorz Dworok – 609 099 522.

Copyright © by Zespół Szkół nr 6 / All rights Reserved