Plan lekcji Gimnazjum nr 6 Plan lekcji Szkoła Podstawowa nr 13 Zastępstwa Gimnazjum nr 6 Zastępstwa Szkoła Podstawowa nr 13 Dziennik elektroniczny
Strona główna
Kontakt
Nasze dzieciaki2345

     

AKTUALNOŚCI
Powiatowy konkurs poezji i prozy

 

17 listopada 2015 godzina 10:31:00
Zbiórka niepotrzebnych kluczy
09 listopada 2015 godzina 07:14:00
OGÓLNOPOLSKIE KONKURS WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW W SP-13

03 listopada 2015 godzina 21:36:00
Akcja pt: " W y m i e n i a j m y s i ę k s i ą ż k a m i"

29 października 2015 godzina 20:44:00
Eliminacje do XXI KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ
05 listopada 2015 godzina 11:12:00
Turniej integracyjny klas I-III

 

02 listopada 2015 godzina 21:31:00
I etap Konkursu WRITE ON

Dnia 19 listopada o godz. 14:30 w sali 316 odbędzie sie I etap Konkursu WRITE ON, który odbywa się w ramach Ogólnopolskiego Dnia Pisania Po Angielsku. Patronat nad konkursem sprawuje Cambridge English Language Assessment. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum . Jeżeli chcesz sprawdzić swoje umiejętności z zakresu pisania - zapraszamy. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października u Pani Katarzyny Kołodziej-Daciuk. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

28 października 2015 godzina 22:12:00
Narodowe Czytanie 2015

Biblioteka szkolna gimnazjum przyłączyła sie do Narodowego Czytania 2015

Nauczyciele i uczniowie czytali "Lalkę" Bolesława Prusa

07 września 2015 godzina 16:25:00
Zalecenia dotyczącące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego.
28 sierpnia 2015 godzina 20:51:00
Wyprawka

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy uczniom, kolejna edycja programu obejmuje uczniów III klasy szkoły podstawowej, III klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, IV klasy technikum oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł na osobę w rodzinie.

Programem będą także, niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie, objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dotyczy to uczniów wszystkich typów szkół. Warunkiem jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski należy pobierać i składać u pedagoga szkolnego od 1 września 2015 roku.

01 lipca 2015 godzina 22:14:00
Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016
19 czerwca 2015 godzina 11:48:00
Projekt pt. Na portugalskich skrzydłach!

Nasza szkoła realizuje projekt pt. Na portugalskich skrzydłach! w ramach programu Erasmus +, akcja KA 1 – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej. Dzięki środkom z Unii Europejskiej dziesięciu nauczycieli weźmie udział w międzynarodowym kursie doskonalącym pt. „Stimulating Creativity” organizowanym przez CREF - Centro de Recursos Educativos e Formação w portugalskiej Sesimbrze. Koordynatorem projektu jest pani Anna Zieleźnik.

            W ramach projektu ośmiu nauczycieli uczestniczy w kursie języka angielskiego organizowanym w szkole. Udział w kursie języka obcego ma umożliwić komunikację w środowisku międzynarodowym podczas tygodniowego kursu doskonalącego, który odbędzie się w Portugalii, w pierwszym tygodniu ferii zimowych 2015.

            Program kursu „Stimulating Creativity” obejmuje wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi ICT w nauczaniu, wizyty studyjne w portugalskich szkołach oraz opracowanie programów nauczania wykorzystujących poznane podczas kursu techniki i metody pracy. Projekt zakończy się w październiku 2015 roku.

            Kolejnym etapem projektu będzie wdrożenie w szkole poznanych metod i technik pracy. Udział w tym projekcie to szansa na rozwój zawodowy nauczycieli, a co za tym idzie – rozwój uczniów naszej szkoły.

16 grudnia 2014 godzina 20:16:00
Copyright © by Zespół Szkół nr 6 / All rights Reserved